Overheid

Voor overheden en semioverheden meet BDM graag de bestaande situatie en/ of de revisie. Digitaal meten staat aan de basis van ieder project in de GWW-sector. Zo werken we vaak samen met overheden voor de aanleg van wegen, rotondes en bruggen. Wij brengen de situatie in kaart met onze digitale meetapparatuur en werken de ruwe data op kantoor verder uit zodat de ontwerpers aan de slag kunnen met de nieuwe situatie. Ook het uitvoeren van een deformatiemeting is voor ons geen probleem.

Bij infrastructurele werken doen we veel monitoring; regelmatige metingen om veranderingen vast te leggen. Dit kan zowel in 3D (xyz), 2D (xy) of zelfs 1D (z). Het startpunt is altijd een zorgvuldig gecontroleerde nulmeting. Er mag in ons vak over een jaar geen twijfel ontstaan. Als de nul-situatie goed is vastgelegd, kan er begonnen worden met de periodieke deformatiemetingen. Voorbeelden zijn bouwprojecten waarbij er een risico is dat naastgelegen belending kan verzakking. Of bij nieuwbouw waar nog zetting kan optreden. Ook voor kunstwerken is het nuttig.

Praktische toepassingen digitaal meten voor de overheid:

  • Landmeting
  • Deformatiemetingen
  • Revisiemetingen
  • Peilwerkzaamheden

Onze disciplines in de publieke sector

Rechtstreeks of via aannemers verzorgt BDM veel meetwerk in het publieke domein. Voor de aanleg van infrastructurele werken, de plaatsing van kunstwerken en bijvoorbeeld het onderhoud aan bruggen en viaducten. Via landmeting brengen we locaties digitaal in kaart als startpunt voor de werkzaamheden. Andere diensten zijn hoogtemetingen, deformatiemetingen en mobile imaging.

Landmeten & topo meten

Projectlocaties digitaal in kaart met de nieuwste meetmethoden zoals tachymeter en GPS.

Meer informatie

Drones

Situaties inmeten en inspecteren vanuit de lucht. Ook voor volumeberekeningen en landbouwadvies.

Meer informatie

Waterpassen

Hoge nauwkeurigheidsmetingen voor hoogtes. NAP-controles en monitoring.

Meer informatie

Advies & begeleiding

Projectbegeleiding en plannen maken. Onze kracht ligt in slim gecombineerde metingen en klantgerichte praktische oplossingen.

Meer informatie

Project in beeld

Project

Zwetteschool Sneek

Als voorbereiding op de revitalisering van een deel van dit schoolgebouw (en tevens optimalisatie van het binnenklimaat) zijn de exacte binnenmaten en functies van alle ruimtes door ons in kaart gebracht. BDM heeft het schoolgebouw van binnen en van buiten ingemeten met een...


Opdrachtgever

Onderwijsstichting KYK Sneek

Bekijk project Meer projecten

Een klant aan het woord

De kracht van onze samenwerking met BDM zit verweven in het DNA van beide bedrijven, we spreken duidelijk dezelfde taal.

Gerke Draaistra

Mannen van Staal

Lees verder Meer klantverhalen

BDM in de publieke sector

Digitaal meten met GPS

Brandsma Digitaal Meten voert veel metingen uit met behulp van GPS. Denk aan grondwerkmetingen, kadastrale metingen en revisiemetingen. Een specialisme is het maken van Digitale Terrein Modellen (DTM). Die kunnen bestaan uit zowel natte als droge oppervlakken. De drone komt tot inzet om snel grote (of lastig toegankelijke) gebieden in te meten. Alle metingen die we doen, worden op kantoor omgezet tot een 3D-model. Daarmee kunnen we gemakkelijk volumes bepalen en dwars- en lengteprofielen genereren.

Hydrografie voor de GWW

Om te zorgen dat vaarwegen bevaarbaar blijven moeten waterwegen en havens periodiek ingemeten worden. Bij bagger- en landaanwinningsprojecten helpt BDM om de actuele situatie goed in beeld te brengen. We gebruiken hiervoor een eigen peilboot met echosounder en een GPS-ontvanger. Daarmee kunnen we tot de centimeter nauwkeurig alle data verzamelen en er een locatie aan koppelen. De verkregen gegevens verwerken we in hydrografische kaarten en profielen voor verdere verwerking door onze opdrachtgevers.

Revisies en kadastrale metingen

Als een project klaar is, is het belangrijk om het bestaande kaartmateriaal digitaal aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze zogenaamde revisiemetingen voert BDM uit voor aannemers, gemeenten, provincies en landelijke overheden. De revisiemetingen doen we volgens het NLCS, de Nederlandse CAD Standaard. Kadastrale metingen verrichten we volgens het Kadaster meetprotocol. Ontstaat er discussie over de ligging van een kadastrale lijn of perceelgrens? Dan kunnen wij voor u een controle uitvoeren. Onze metingen leveren we vervolgens bij het Kadaster aan. De grondeigenaar kan de opgegeven veldlijnen of perceelgrenzen vervolgens officieel vast laten leggen.

Monitoring en deformatiemetingen

Gebouwen, kunstwerken, bruggen duikers, stuwen en zo meer kunnen verzakken. Hierdoor kan schade ontstaan en/of is er risico op onveilige situaties. Particulieren, bedrijven, semioverheden en overheden vragen ons hiervoor monitoringen en deformatiemetingen op te zetten.

Vragen of advies nodig?

Anno de Jong

+31 6 5377 4223

Stuur mij een WhatsApp bericht

Offerte aanvragen Stel uw vraag

Onze kernwaarden

  • BETROUWBAAR
  • FLEXIBEL
  • KLANTGERICHT
  • INNOVATIEF
Boonstra Installaties

NIEUW: LayoutPrinter®

Deze beweeglijke robot print CAD-tekeningen rechtstreeks op de ondergrond met een indrukwekkende snelheid en precisie. Ervaar hoe de LayoutPrinter® het werk op de werkvloer transformeert!

Meer informatie