Drones

Met de komst van drones is ons werkveld oneindig groot geworden. Een meting of inspectie op grote hoogte of een lastig te bereiken plaats, snel de situatie opnemen, de drones maken er vliegensvlug werk van. Voor de specialisten van BDM is daarmee eigenlijk iedere plek bereikbaar geworden, we kunnen bovendien grote gebieden inmeten, tot wel 100 hectare in één dag. Traditioneel landmeten is zo in een stroomversnelling gekomen, de kwaliteit van de data is eveneens met sprongen vooruit gegaan. We verheugen ons op nieuwe aanvragen om de grenzen van drone inspecties verder te kunnen verleggen.

Onze drone diensten

  • Inmeten bestaande situatie
  • (Thermische) Inspecties
  • Volumeberekening
  • Monitoring
  • Asset management
  • Landbouwadvies

Drone meting en inspecties voor verschillende branches

Met de nieuwste apparatuur en verschillende types drones is de inzetbaarheid zo breed dat we eigenlijk voor alle branches wel een toepassing kunnen bedenken. Klanten inspireren ons regelmatig met nieuwe aanvragen en andersom stellen we onszelf ook graag proactief op door oplossingen te presenteren waar men zelf nog niet aan gedacht had. Een drone meting is ruim de helft sneller dan traditionele metingen, levert hoogwaardige kwaliteit data en weet visuele opnames slim te combineren met locatie-informatie.

Bouw

Maatvoering vanuit een BIM-model voor bijvoorbeeld bouwwerken en het uitzetten van bouwkavels. Van particulier tot projectontwikkelaar.

Meer informatie

GWW-Infra

Nulmeting, Ontwerp en Revisie volgens NLCS. 3D-modellering en machinebesturing.

Meer informatie

Industrie

Uitlijnen en stellen van machines, inscannen machineonderdelen of zelfs een complete fabriek.

Meer informatie

Solar

Locaties en obstakels inmeten via drones (warmtebeeldcamera) voor maximaal rendement.

Meer informatie

Overheid

Digitale data voor gebiedsontwikkeling zoals wegen en bruggen. Ook verzorgen we deformatiemetingen en revisies.

Meer informatie

Project in beeld

Project

Floriade Expo Almere

In opdracht van Dura Vermeer heeft BDM meegewerkt aan de realisatie van deze wereldtentoonstelling. Onze bijdrage zat in het uitzetten en inmeten van alle ondergrondse en bovengrondse infrastructurele werken. Het vastleggen van de maatvoering van civiele kunstwerken, visuele...


Opdrachtgever

Dura Vermeer

Bekijk project Meer projecten

Een klant aan het woord

De kracht van onze samenwerking met BDM zit verweven in het DNA van beide bedrijven, we spreken duidelijk dezelfde taal.

Gerke Draaistra

Mannen van Staal

Lees verder Meer klantverhalen

Dronemetingen en dronemapping bij BDM

Hoe gaat dat precies?

In overleg met de klant bepalen we het in te meten gebied of object en maken we een vluchtplan. Eenmaal op locatie verzamelt de drone in korte tijd miljoenen meetpunten en maakt hij tal van foto’s. Op kantoor kan later alle data worden ingelezen in bijvoorbeeld Autocad/Revit. Het kan ook geïntegreerd worden in een 3D Bouw Informatie Model (kortweg BIM). Zo krijgt de opdrachtgever zeer gedetailleerde informatie over afstanden, hoogtes en volumes. Het fotomateriaal is een waardevolle extra om de actuele situatie perfect in beeld te brengen.

Inspecties

Onze drone voor algemene inspecties is uitgevoerd met twee camera’s, waarvan één warmtebeeldcamera. Deze combinatie leent zich perfect voor het inspecteren van warmteverlies bij woningen en grote gebouwen. Met deze setup kunnen ook tal van andere objecten, denk aan windmolens, nauwkeurig (tot 100 MP) worden geïnspecteerd op defecten of slijtage in de technische constructie. Middels 2D/3D mapping kunnen we fraaie digitale terreinmodellen maken (DTM), volumes bepalen en visualisaties presenteren. Voor potentieel gevaarlijke locaties leent de drone zich ook uitstekend.

Praktische voorbeelden zijn het inspecteren van monumentale gebouwen, hoge plafonds, zonneparken, bruggen en sluizen, nulmetingen voorafgaande aan een project en zo meer. De output is een realistische 3D weergave (fly through), een 3D puntenwolk met coördinaten van de ingemeten omgeving of een uitgewerkt 3D-model. BDM beschikt over de nodige kwalificaties en certificaten om de inspecties ook op lastige locaties uit te voeren.

 

 

Zonnepanelen inmeten

Een andere groeiende toepassing is het inmeten van locaties voordat de zonnepanelen geplaatst gaan worden. Bij het ontwerpen van een zonne-installatie is het belangrijk om de situatie goed in beeld te hebben, dit met het oog op het beste rendement. Met de door ons verzamelde data kan de klant de juiste inschatting maken of een project haalbaar is en of er wijzigingen doorgevoerd moeten worden. De output is een realistische 3D-weergave (fly through), een 3D-puntenwolk met coördinaten van de ingemeten omgeving of een uitgewerkt 3D-model.

Inspecties zonnepanelen

Voor het inspecteren van zonne-installaties heeft BDM een drone die is uitgevoerd met twee camera’s, waarvan één thermische. Deze combinatie is zeer geschikt voor het uitvoeren van visuele en technische inspecties met warmtebeelden. BDM beschikt over de nodige kwalificaties en certificaten om de inspecties ook op lastige locaties uit te voeren.

 

 

Landbouwadvies

Met onze achtergrond in de landbouw zetten we vol in op nieuwe toepassingen in digitaal meten voor de agrarische sector. Voor de hand ligt landmeten (vierkante meters) om oppervlaktes van de landerijen in kaart te brengen, evt aangevuld met hoogtekaarten. Met onze dedicated landbouwcamera kunnen wij het land door middel van een taakkaart volledig voor de boer in kaart brengen. De vier banden die we meten helpen bemestingstekorten en ziektes in gewassen te herkennen. Moderne tractoren en machines gebruiken de taakkaart voor het gericht bemesten of bespuiten van het land gericht. De winst zit vervolgens in een zo gering mogelijke milieubelasting bij een toegenomen rendement uit de gewassen voor de boer, win-win. Aan de hand van luchtfoto’s en (warmtebeeld) inspecties van de landerijen kunnen we zelfs broedende vogels in kaart brengen.

 

 

Vragen over Drones?

Rein Brandsma

+31 6 2473 8858

Offerte aanvragen Stel uw vraag
Boonstra Installaties

NIEUW: LayoutPrinter®

Deze beweeglijke robot print CAD-tekeningen rechtstreeks op de ondergrond met een indrukwekkende snelheid en precisie. Ervaar hoe de LayoutPrinter® het werk op de werkvloer transformeert!

Meer informatie