Maatvoering

Een succesvol project begint met een juiste maatvoering. Voor opdrachtgevers in de bouw, industrie en infrastructuur meten we bestaande situaties in, waarop de ontwerpfase kan beginnen. Door onze hoogwaardige meetmethoden wordt de kans op fouten sterk verkleind. Vanuit onze drang naar innovatie en met het gebruik van slimme software weten we onze opdrachtgevers vaak te verrassen. Door de aard van onze werkzaamheden zijn we graag vanaf de start actief betrokken zodat we onze adviserende rol optimaal kunnen vervullen.

Onze maatvoering diensten

 • Bouwmaatvoering a tot z
 • GWW-Infra projecten
 • Civiele bouw
 • Kadastrale dienstverlening
 • Hoogtemaatvoering
 • NAP-meting en Peilmeting
 • Controlemetingen
 • Vlakheids- en scheefstand meting

Maatvoering voor verschillende branches

Voor de bouw doet BDM de maatvoering van bouwwerken, het uitzetten en vastleggen van (kadastrale) bouwkavels en het bepalen van de hoogteligging. In het kader van ‘past het nu echt’ doen we controlemetingen. Voor de industrie doen we de maatvoering van productielijnen en fabriekshallen, maar bijvoorbeeld ook een enkel bordes. Dit vaak in combinatie met een 3D-scan. Wij kijken of het ontwerp ook echt past, zo voorkomen we fouten vooraf! Vlakheids- en scheefstandmetingen en hoogtemaatvoering vallen eveneens onder maatvoering. Op kantoor zetten we alle metingen om in een tekening of model voor verdere bewerking door de opdrachtgever.

Bouw

Maatvoering vanuit een BIM-model voor bijvoorbeeld bouwwerken en het uitzetten van bouwkavels. Van particulier tot projectontwikkelaar.

Meer informatie

GWW-Infra

Nulmeting, Ontwerp en Revisie volgens NLCS. 3D-modellering en machinebesturing.

Meer informatie

Industrie

Uitlijnen en stellen van machines, inscannen machineonderdelen of zelfs een complete fabriek.

Meer informatie

Project in beeld

Project

De Broken Jug in Harlingen

Harlingen heeft een er onlangs een opmerkelijk nieuw herkenningspunt bij gekregen; de Broken Jug van de Amerikaanse kunstenaar Frank Stella. Een groots stalen kunstwerk, 14 meter hoog en maar liefst 45 ton zwaar. BDM heeft in opdracht van De Boer & De Groot civiele werken...


Opdrachtgever

De Boer & De Groot civiele werken

Bekijk project Meer projecten

Een klant aan het woord

De kracht van onze samenwerking met BDM zit verweven in het DNA van beide bedrijven, we spreken duidelijk dezelfde taal.

Gerke Draaistra

Mannen van Staal

Lees verder Meer klantverhalen

Maatvoering bij BDM

Maatvoering voor de bouw

Doelgericht en efficiënt bouwen begint met een gedetailleerde maatvoering. Het voorkomt fouten en helpt onnodige kosten te voorkomen. BDM is inzetbaar voor opdrachten in de woningbouw en utiliteitsbouw. Nadat we de bestaande situatie in beeld gebracht hebben kunnen we ook tijdens de verdere uitvoering en realisatie van meerwaarde zijn. Denk aan het digitaal uitzetten van de funderingen tot aan het casco en het doen van controlemetingen op de bouwplaats. Een ‘as-built-meting’ geeft zekerheid als de oplevering nadert.

Bestaat er risico op verzakking dan doen we desgewenst verschillende deformatiemetingen. Scheefstand is ongewenst in de bouw, met behulp van een Total Station-meting stellen we vast of bijvoorbeeld gevels, damwanden of kademuren recht staan of wat het verloop is. Voor bouwbedrijven en bijvoorbeeld aannemers en ingenieursbureaus verzorgen we hoogtemetingen in de openbare ruimte, de bekendste zijn NAP-peilmerkcontroles aan de hand van peilmerken van Rijkswaterstaat. Voor het grondwerk op de bouw kunnen we piketten slaan. Maar we kunnen net zo makkelijk een machinemodel maken voor een kraan met gps. Wel zo makkelijk en kostenbesparend!

Maatvoering voor de industrie

Vanuit de industrie wordt er steeds vaker een beroep gedaan op onze maatvoering diensten. Het grote voordeel is dat wij specialisten zijn in maatvoering én scannen. Dus één adres voor opmeten, inpassen, controle en uitzetten. Dan past het geheid! Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of het plaatsen van een nieuwe machinelijn en interne verbouwingen. Opdrachtgevers waarderen onze snelle inzetbaarheid en het feit dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit. Zo kunnen we een helder antwoord geven op de vraag ‘past het nu echt’ door het uitvoeren van een controlemeting. Als de situatie helder is wordt stilstand tot een minimum beperkt. Voor de montage van nieuwe machines zetten we de punten en lijnen uit op locatie. Bijvoorbeeld de ankers ten behoeve van kolommen op de bouwvloer. Ook op een verticaal vlak kunnen we maatvoeren. Denk aan de ankers voor een bordes. Om vast te stellen of de ondergrond volstrekt vlak is kunnen we een vlakheids- en scheefstandmeting doen.

Maatvoering voor GWW-infra projecten

BDM wordt met regelmaat gevraagd om de maatvoering te verzorgen bij de aanleg van dijken, fietspaden, kadewerken (zeedijken) en zo meer. Ook begeleiden we reconstructies van woonwijken of bijvoorbeeld een nieuw busstation. Met onze data wordt de complete inrichting van de werklocatie uitgezet. Ook voor het plaatsen van zonnepanelen is het nuttig om de locatie vooraf goed in beeld te brengen. Zo weet u wat het rendement kan zijn en waar de mogelijke obstakels zitten. Steeds vaker zetten we drones in als ondersteuning bij maatvoering.

Kadastrale lijnen uitzetten

Zekerheid hebben over de ligging van een kadastrale lijn of perceelgrens? Dan kan BDM een controle uitvoeren en de kadastrale lijnen in het veld uitzetten op basis van de gegevens van het Kadaster. Metingen worden verricht volgens het Kadaster meetprotocol. We leveren de data ook digitaal bij datzelfde Kadaster aan. Met deze data kunt u de gegevens als grondeigenaar notarieel vast laten leggen. BDM maakt ook gebruik van de gegevens van het kadaster voor het uitzetten van veldwerk op locatie.

Modernste apparatuur

Wij werken met Robotic Total Stations waarbij een van onze landmeters een Total station op locatie plaatst. Dit zijn nauwkeurige meetinstrumenten voor het meten van hoeken en afstanden. Snel en super betrouwbaar. De gegevensverwerking bereiden we ter plaatse voor en wordt door onze specialisten op kantoor verder uitgewerkt met de door de klant gewenste detaillering. Is het een overzichtelijke klus dan zal onze specialist in het veld direct de resultaten laten zien.

Praktische toepassingen maatvoering

 • Inpassen in bestaande situatie
 • Uitzetten grondwerk, fundering, casco, installatiewerk en ankers
 • Uitzetten vanuit vanuit BIM model
 • Kadastrale inmetingen
 • Inmeten paalmisstanden
 • Inmeten asbuild gegevens, uitwerken BIM-Model in 2D en 3D

Vragen over Maatvoering?

Anno de Jong

+31 6 5377 4223

Offerte aanvragen Stel uw vraag
Boonstra Installaties

NIEUW: LayoutPrinter®

Deze beweeglijke robot print CAD-tekeningen rechtstreeks op de ondergrond met een indrukwekkende snelheid en precisie. Ervaar hoe de LayoutPrinter® het werk op de werkvloer transformeert!

Meer informatie