Cambuurstadion Leeuwarden

In februari 2022 is BDM begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Cambuurstadion in Leeuwarden. Voor de start van het bouwrijp maken is het gebied ingevlogen met een drone, waarna de meetresultaten zijn uitgewerkt tot een hoogtekaart van het gehele terrein. Op basis van deze gegevens zijn de hoeveelheden van zand- en grondpakketten bepaald en is het ontwerp vastgesteld. Vervolgens heeft de grondwerker zand en puingranulaat aangebracht om het terrein bouwrijp te maken. Dit werd gedaan om voldoende stabiliteit te creëren, zodat zwaar materieel het bouwterrein kan betreden zoals kranen, vrachtwagens en heistellingen.

 

In mei 2022 heeft BDM een gedegen primaire projectgrondslag aangebracht op een aantal vaste punten buiten het werkgebied. Deze grondslag vormde de basis voor alle maatvoering. Elke meting werd opgezet vanuit dezelfde uitgangspunten, zodat er geen afwijkingen in de maatvoering kon ontstaan. Door middel van een waterpassing is er een NAP hoogte vanaf een NAP bout in de omgeving naar de bouwplaats gebracht.

 

In juli 2022 zijn de eerste heipikketten uitgezet door BDM en zijn de eerste heipalen in de grond geheid. De heiwerkzaamheden hebben zo’n drie maanden geduurd, waarbij er meer dan 1800 piketten zijn uitgezet. Rond oktober 2022 heeft BDM alle paalmisstanden ingemeten met als doel om te kijken of de palen ook daadwerkelijk op de juiste plek zijn geheid. Nadat alle palen zijn gekraakt op de door BDM aangegeven hoogte zijn de funderingspunten voor het stadion uitgezet. In de fundering zijn alle ankers een stekken voor de wanden en kolommen precies op positie gezet. Met het aftekenen van de begane grondvloeren en het plaatsen hiervan is de onderbouw gereed gemaakt aan het eind van het jaar 2022.

Begin 2023 zijn we gestart met de bovenbouw en dus de hoogte in gegaan. De posities van de wanden en kolommen zijn door BDM aangegeven. Leuk detail is dat de bovenbouw is uitgezet aan de hand van een 3d model (IFC). Groot voordeel hiervan is dat de maatvoerder op de bouw alle gegevens bij zich heeft en niet naar de keet hoeft om gegevens voor te bereiden.

Het voetbalstadion biedt straks ruimte aan ongeveer 15.000 toeschouwers. De tribunes zijn opgebouwd uit tribuneliggers, tribune elementen en tribunenwanden. Deze onderdelen sluiten strak op elkaar aan en dit vereist dus een hoge nauwkeurigheid.

 

Rond augustus 2023 zijn alle tribune elementen geplaatst en was het casco van het stadion gereed voor verdere afbouw. Ten aanzien van de dak- & luifelconstructie zijn nog controle en stel werkzaamheden uitgevoerd door BDM. Als laatste zijn de fraaie lichtmasten die de skyline van Leeuwarden mee gaan bepalen uitgezet.

 

Naast dat de nieuwbouw straks als thuisbasis voor SC Cambuur fungeert, biedt het ook ruimte aan Firda en andere diverse ondernemers.

Al met al een project voor BDM om trots op te zijn!

Van Wijnen – J. Boomstra:   “Wij zijn enorm blij met Jeen en zijn expertise, een maatvoerder die absoluut een meerwaarde heeft geleverd!”

 

Klik hier voor een timeplapse van de nieuwbouw!

Opdrachtgever: Van Wijnen

Project in beeld

Vragen of advies nodig?

Brandsma Digitaal Meten (BDM)

085 079 4600

Offerte aanvragen Stel uw vraag

Onze kernwaarden

  • BETROUWBAAR
  • FLEXIBEL
  • KLANTGERICHT
  • INNOVATIEF
Boonstra Installaties

NIEUW: LayoutPrinter®

Deze beweeglijke robot print CAD-tekeningen rechtstreeks op de ondergrond met een indrukwekkende snelheid en precisie. Ervaar hoe de LayoutPrinter® het werk op de werkvloer transformeert!

Meer informatie